Szkolenie w hotelu LAS w Piechowicach w dniach 20-22 paŸździernika 2011 r.