Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych , działając na podstawie & 26 ust. 2 i 5 Statutu KSRZM , uprzejmie przypomina, że zwołuje na dzień :

11 MAJA 2019 ROKU / SOBOTA / GODZ. 11,00 WALNE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KSRM Jelenia Góra-Wałbrzych .

Zapraszamy i informujemy , iż Zebranie odbędzie się w Zamku Księża Góra, Księża Góra 2, 58-540 Karpacz, http://www.ksiezagora.com.pl

W załączeniu proponowany porządek obrad.

W programie między innymi :

Wybór uzupełniający do Zarządu Stowarzyszenia (prosimy zastanowić się nad kandydatami)

Przyjęcie regulaminów Komisji Stałych Stowarzyszenia

Zmiana statutu (dotycząca kompetencji Komisji etyki zawodowej)

Prosimy o liczne przybycie.

W załączeniu projekty regulaminów komisji oraz projekt zmiany statutu.

Przewidujemy wspólny obiad oraz zakończenie obrad do godz. 16,00.

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU NA ADRES POCZTY KSRZM DO 6 MAJA 2019 ROKU!