Władze Stowarzyszenia

WŁADZE KARKONOSKIEGO STOWARZYSZENIA
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Zarząd

Prezes Zarządu
Waldemar GRYCZKA
Wiceprezes Zarządu
Elżbieta DZIUBEK – SIKORA
Wiceprezes Zarządu
Mirosław TROJAN
Skarbnik
Monika SIOFER
Sekretarz
Grażyna GRZYB

 

 

Komisja Etyki Zawodowej

Przewodniczący

Maria Jaworska – Tarnawska

 

Wiceprzewodniczący

Mirosław Halicki

 Członkowie komisji

Aneta Żywicka – Hołownia

Andrzej Jędrasik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Renata Łęgowska

 

Członkowie komisji

Monika Niedośpiał

Anna Bożeniec – Jełowicka

Komisja arbitrażowa

Przewodniczący

Grzegorz Grudziński

 

Członkowie komisji

Elżbieta Bednarek

Barbara Dziurzycka – Wojciechowicz

Krzysztof Kozłowski

Waldemar Bruno Kotoński

Alicja Wilczewska