Zarząd

Prezes Zarządu Monika Siofer
Wiceprezes Zarządu Andrzej Jędrasik
Wiceprezes Zarządu Alicja Wilczewska
Skarbnik Dorota Sierzputowska
Sekretarz Grażyna Grzyb

Komisja Etyki Zawodowej

Przewodniczący
Maria Borsukiewicz
Członkowie komisji
Elżbieta Dziubek-Sikora
Aneta Żywicka-Hołownia

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Renata Łęgowska
Członkowie komisji
Wiceprzewodniczący – Alicja Majewską
Sekretarz – Monika Niedośpiał

 

Komisja Arbitrażowa

Przewodniczący
Krzysztof Kozłowski
Członkowie komisji
Barbara Dziurzycka – Wojciechowicz
Maria Jaworska-Tarnawska
Tomasz Śmidowicz
Waldemar Bruno Kotoński
Jerzy Karpiński