Zarząd

Prezes Zarządu Monika Siofer
Wiceprezes Zarządu Waldemar Gryczka
Wiceprezes Zarządu Alicja Wilczewska
Skarbnik Dorota Sierzputowska
Sekretarz Grażyna Grzyb
Członek Zarządu Alicja Majewska

Komisja Etyki Zawodowej

Przewodniczący
Mirosław Trojan
Członkowie komisji
Maria Borsukiewicz
Andrzej Jędrasik

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Renata Łęgowska
Członkowie komisji
Wiceprzewodniczący – Anna Ficner
Sekretarz – Monika Niedośpiał

 

Komisja Arbitrażowa

Przewodniczący
Krzysztof Kozłowski
Członkowie komisji
Barbara Dziurzycka – Wojciechowicz
Alicja Wilczewska
Radosław Klasa
Waldemar Bruno Kotoński
Jerzy Karpiński