Zarząd

Prezes Zarządu
Monika Siofer
Wiceprezes Zarządu
Waldemar Gryczka
Wiceprezes Zarządu
Franciszek Nanowski
Skarbnik
Dorota Sierzputowska
Sekretarz
Grażyna Grzyb

 

 

Komisja Etyki Zawodowej

Przewodniczący

Mirosław Trojan

 

 Członkowie komisji

Maria Borsukiewicz

Andrzej Jędrasik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Renata Łęgowska

 

 Członkowie komisji

Wiceprzewodniczący – Anna Ficner

Sekretarz – Monika Niedośpiał

Komisja arbitrażowa

Przewodniczący

Krzysztof Kozłowski

 

Członkowie komisji

Barbara Dziurzycka – Wojciechowicz

Alicja Wilczewska

Radosław Klasa

Waldemar Bruno Kotoński

Jerzy Karpiński