Zarząd

Prezes Zarządu
Monika Siofer
Wiceprezes Zarządu
Waldemar Gryczka
Wiceprezes Zarządu
Franciszek Nanowski
Skarbnik
Dorota Sierzputowska
Sekretarz
Grażyna Grzyb

 

Komisja Etyki Zawodowej

Przewodniczący
Mirosław Trojan
Członkowie komisji
Maria Borsukiewicz
Andrzej Jędrasik

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Renata Łęgowska
Członkowie komisji
Wiceprzewodniczący – Anna Ficner
Sekretarz – Monika Niedośpiał

 

Komisja Arbitrażowa

Przewodniczący
Krzysztof Kozłowski
Członkowie komisji
Barbara Dziurzycka – Wojciechowicz
Alicja Wilczewska
Radosław Klasa
Waldemar Bruno Kotoński
Jerzy Karpiński