Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Ponownie przypominamy, że Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych , działając na podstawie & 24 ust. 2 i 5  Statutu KSRZM , zwołuje na dzień : 9 kwietnia 2022roku / sobota / godz. 10,00 Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

W związku, iż w tym roku Walne Zebranie jest również zebraniem wyborczym, zachęcam wszystkie osoby chętne do prac w zarządzie o zgłaszanie  kandydatur na członków zarządu. Zgłoszeń można dokonać również w dacie zebrania, niemniej jednak z uwagi na umożliwienie nam sprawnego przeprowadzenia spotkania zwracamy się z ogromną prośbą o możliwie wcześniejsze zgłaszanie kandydatur.

Zapraszamy i informujemy , iż zebranie odbędzie się w Restauracji ”Hotelu Relaks*** Wellness & Spa ul. Obrońców Pokoju 4, Karpacz 58-540.

W załączeniu : Proponowany porządek obrad .

Przewidujemy wspólny obiad oraz zakończenie obrad do godz. 15:00.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres poczty KSRZM list@ksrm.eu  do 4 kwietnia 2022 roku .

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Przyjęcie regulaminu Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo- Wyborczego Zebrania Członków
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania
 5. Wybór Komisji Mandatowej
 6. Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zebrania
 7. Ustalenie liczebności składów Komisji Zebrania:
 • Komisji Wyborczej
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Wybór Komisji Zebrania:
 • Komisji Wyborczej
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Sprawozdania:
 • Zarządu
 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Etyki Zawodowej
 • Komisji Opiniującej
 1. Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami
 3. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi
 6. Wybór Prezesa KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 7. Wybór członków Zarządu
  1. Zagaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 8. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 9. Wybór kandydatów do Komisji Opiniującej
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 10. Wybór kandydatów do Komisji Etyki Zawodowej
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 12. Wolne wnioski
 13. Wystąpienie Prezesa KSRzM.
 14. Zakończenie obrad.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam serdecznie

w imieniu zarządu KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych

prezes zarządu

Monika Siofer.