Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych 24 października 2021 obchodziło Jubileusz 30 – lecia swojej działalności.

Historia Stowarzyszenia sięga 1991 roku kiedy w środowisku biegłych do spraw wycen nieruchomości zrodziła się w inicjatywa utworzenia stowarzyszenia reprezentującego interesy tej grupy rzeczoznawców.
Dnia 9 października 1991 roku 16 osobowa grupa biegłych z listy Wojewody Jeleniogórskiego utworzyła grupę założycieli Stowarzyszenia Taksatorów Polskich.
Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze wpisał STP dnia 15 października 1991 r. do rejestru stowarzyszeń
Dziś KSRM Jelenia Góra-Wałbrzych liczy 52 członków w tym 4 honorowych.

Obchody Jubileuszu miały miejsce w Dworze Korona Karkonoszy położonym przy ulicy Liczyrzepy nr 20 w Sosnówce koło Karpacza, na które zaproszeni zostali: Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, oraz honorowi członkowie naszego stowarzyszenia. Udział w uroczystościach wzięli również członkowie Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych  .

Podczas uroczystości jubileuszowych Monika Siofer Prezesa Stowarzyszenia przywitała przybyłych Gości i podziękowała za przybycie.
W ramach wystąpienia inauguracyjnego Monika Siofer podziękowała wszystkim prezesom za trzydziestoletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia, i tym samym poprosiła o krótkie prelekcje przypominające minione dzieje i stanowiące kronikę naszego Stowarzyszenia. Pierwszym prezesem i zarazem prelegentem, od „którego wszystko się zaczęło” był Kolega Lech Tarnawski, który nie tylko przypomniał historycznie początki powstania Stowarzyszenia przenosząc nas w przeszłość:

W 1991 roku zrodziła się w środowisku biegłych do spraw wycen nieruchomości inicjatywa utworzenia stowarzyszenia reprezentującego interesy tej grupy rzeczoznawców.

Dnia 9 października 1991 roku 16osobowa  grupa biegłych z listy Wojewody Jeleniogórskiego utworzyła grupę założycieli Stowarzyszenia Taksatorów Polskich. Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze wpisał STP dnia 15 października 1991 r. do rejestru stowarzyszeń. 7 grudnia 1991 r. przeprowadzono Walne Zgromadzenie STP na którym wybrano zarząd pracujący pod kierunkiem Lecha Tarnawskiego.
Podjęte starania o udział STP w nurcie wydarzeń ogólnokrajowych związanych z gospodarką nieruchomościami zaowocowały przyjęciem Stowarzyszenia z dniem 1 czerwca 1994 r. do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

30 czerwca 1995 podjęto uchwałę o zmiana nazwy na Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
Sudeckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu powstało z inicjatywy 17 osobowej grupy Rzeczoznawców Majątkowych z terenu dawnego województwa wałbrzyskiego.

04 kwietnia 1998 r. odbył się I Walny Zjazd Członków, na którym między innymi podjęto uchwałę o przystąpieniu do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W roku 1999 Stowarzyszenie liczyło 20 osób. Pierwszym Prezesem Zarządu był Grzegorz Grudziński.

W dniu 20 maja 2006 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym nastąpiła realizacja Porozumienia pomiędzy zarządami Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze i Sudeckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu w likwidacji. Uchwalono zmiany w statucie. Stowarzyszenie otrzymało nową nazwę : Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych z/s w Jeleniej Górze. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.
Działalność kolejnych zarządów stowarzyszenia koncentrowała się na organizowaniu szkoleń i warsztatów zawodowych o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.

Kolega Lech Tarnawski współuczestniczył w przygotowaniu niezwykle bogatego materiału zdjęciowego, który został zaprezentowany podczas wystąpienia. Materiał stanowiący zarówno dokumenty źródłowe powstania  stowarzyszenia jak i dokumentacja fotograficzna, odbywających się corocznie spotkań integracyjnych, walnych zebrań a także ogólnopolskich szkoleń i mistrzostw narciarskich został skompensowany i wręczony wszystkim uczestnikom naszych uroczystości na pamiątkowych pendrivach.

Na zakończenie części oficjalnej zaproszeni  goście złożyli członkom naszego Stowarzyszenia życzenia i gratulacje.

W uroczystości wzięli również udział Wiceprezydenci Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Pan Wiesław Majcher oraz  Pan Tomasz Luterek.  Wiceprezydenci  w  imieniu  Federacji  złożyli serdeczne  gratulacje  i  podziękowania za wieloletni wysiłek utrzymania wysokiego poziomu  wiedzy specjalistycznej prezentowanej na corocznie organizowanych ogólnopolskich szkoleniach. Na koniec swojego wystąpienia  Wiceprezydent Wiesław Majcher wręczył Pani Prezes pamiątkową statuetkę.

Na  uroczystości  obecny  był  również  Prezes  Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych,  który podkreślił  wieloletnią  współpracę i życzył dalszych sukcesów.

Uroczystość,  która  przebiegała  w  niezwykle  ciepłej  i sympatycznej  atmosferze,  uświetnił    koncert na organach elektrycznych.

Prezes stowarzyszenia Monika Siofer w imieniu własnym oraz współpracowników złożyła życzenia wszystkim przybyłym oraz podziękowania  Założycielom Stowarzyszenia i tym wszystkim, którzy w ciągu trzech dziesięcioleci angażowali się w jego działalność, jak również tym, którzy taką działalność podejmą, składam z głębi serca płynące życzenia – osiągnięcia wymarzonych sukcesów, a na co dzień, dużo zwykłej ludzkiej życzliwości

 

Monika Siofer