Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra –Wałbrzych zaprasza na szkolenie które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. w Hotelu „Bella” z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 3, 58-560 Jelenia Góra – Cieplice

Tematyka szkolenia:
RODO – Dostosowanie działalności rzeczoznawców majątkowych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Szkolenie oraz warsztaty mają na celu kompleksowe przygotowanie osób wykonujących zawód rzeczoznawcy majątkowego do stosowania nowego prawa, które weszło w życie 25 maja 2018r.

Szkolenie poprowadzi: mgr Wojciech Chudziński

PROGRAM SZKOLENIA

Godz. 10.00 – 11.00

Wykład – 1 godz.

Sekcja nr 1: Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych.
a) Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego w oparciu o obecne przepisy,
b) krótkie przedstawienie najważniejszych zagadnień,
c) sytuacja rzeczoznawcy majątkowego jako administratora danych osobowych.

Sekcja nr 2: Reforma ochrony danych osobowych RODO/GDPR.
a) Wskazanie nowych obowiązków rzeczoznawców majątkowych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych,
b) rodzaje przetwarzanych danych osobowych w codziennej pracy rzeczoznawcy,
c) zabezpieczenie danych osobowych, ograniczenia dostępu do danych osobowych,
d) zbiorcze przedstawienie zmian.

11.00 – 11.15 przerwa kawowa – 15 min.

godz. 11.15 – 13.00

Wykład – 1 godz.
Sekcja nr 3: Warsztaty ochrony danych osobowych.

a) Każdemu z uczestników szkolenia zostanie udostępniona dokumentacja ochrony danych osobowych, na którą składają się m.in.

1. polityka ochrony danych osobowych,

2. instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danychosobowych,

3. klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych,4. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, 5. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,6. oraz inne dokumenty.

b) Uczestnicy wspólnie z prowadzącym krok po kroku zostaną zapoznani z powyższą dokumentacją,

c) uczestnicy szkolenia wspólnie z prowadzącym wprowadzą w udostępnionej dokumentacji własnoręcznie modyfikacje (dostosowując niektóre parametry bądź dopisując wymagane informacje, jaknp. wskazanie swojej siedziby, stosowanego oprogramowania antywirusowego oraz innych informacji),

13.00 – 13.15 przerwa kawowa – 15 min.

godz. 13:15 – 14:30
Wykład – 1 godz. 15 min.

Sekcja nr 4: Pytania i odpowiedzi
a) Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia,
b) przeprowadzenie krótkiej ankiety badania satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia.

14.30 – 15.00 – ciepły posiłek – 30 min.

Sekcja nr 5: Stałe monitorowanie przepisów prawa ochrony danych osobowych

Zgłoszenia i program szkolenia do pobrania:

Formularz-zgłoszenia-KSRM-RODO czerwiec 2018 WERSJA WORD

Formularz-zgłoszenia-KSRM-RODO czerwiec 2018 WERSJA PDF

program szkolenia