SPOTKANIE INTEGRACYJNE w dniach 09 – 10 września 2017 r.

 

Tegoroczne spotkanie integracyjne obędzie się w Gospodarstwie Agroturystycznym „EDEN” w Sędziszowie, adres; 59-540 Świerzawa Sędziszów ulica Złotoryjska 2.

Plan spotkania;

 1. Przyjazd uczestników w dniu 09 września 2017 r. (sobota) o godzinie 12,00  ciepły posiłek  oraz na życzenie napoje, soki, kawa, herbata.
 2. Po posiłku wyjazd własnymi samochodami do Proboszczowa na górę Ostrzyca, która jest wygasłym wulkanem, a właściwie kominem wulkanu (nekiem wulkanicznym) z przed około 5 milionów lat. Na miejscu o Ostrzycy i burzliwej historii powojennej okolic opowie Mirek. Powrót do Gospodarstwa Agroturystycznego „EDEN” w Sędziszowie  ok. godz. 17,0 lub 18,0.
 3. Wieczorem w dniu 09 września 2017 r, kolacja przy ognisku ze śpiewem i tańcami.
 4. Rano w dniu 10 września 2017 r, ok. godziny 9,00 lub 10,0  śniadanie, po śniadaniu wyjście na górę „Wielisławka” połączone ze szkoleniem z wyceny lasów przeprowadzone przez kol. Franciszka Nanowskiego.
 5. Ok godz. 14-15 obiad, po obiedzie w dniu 10 września zakończenie spotkania.

Z uwagi na konieczność zarezerwowania wystarczającej ilości miejsc noclegowych prosimy o jak najszybszą wstępną deklarację  udziału na adres Prezesa Zarządu Waldka Gryczki – .

 

ZEBRANIE ZARZĄDU KSRM JELENIA GÓRA – WAŁBRZYCH

W dniu 22-04-2017 roku, odbyło się posiedzenie zarządu KSRM Jelenia Góra Wałbrzych.

W trakcie posiedzenia, Zarząd jednogłośnie przyjął do Stowarzyszenia z dniem 22 kwietnia 2017 roku, Kolegę Franciszka Jakuba Nanowskiego.

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków KSRM Jelenia Góra-Wałbrzych

W dniu 22 kwietnia 2017 roku o godzinie 11,00, w sali konferencyjnej Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze,  odbyło się Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków KSRM Jelenia Góra-Wałbrzych. Prezes Stowarzyszenia Waldemar Gryczka otworzył zebranie. Obecnych na zebraniu członków KSRM było zgodnie z listą obecności 27 + jedna osoba przekazała pełnomocnictwo do glosowania. Ponieważ wszystkich członków Stowarzyszenia jest 57, wymagana liczba w pierwszym terminie zebrania wynosiła – 29 członków Stowarzyszenia.  Z uwagi na brak kworum Prezes Stowarzyszenia zamknął zebranie w pierwszym terminie, a następnie zwołał zebranie w drugim terminie w tym samym miejscu na dzień 22-04-2017r na godz. 11:30.

W trakcie obrad, Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków KSRM Jelenia Góra-Wałbrzych  przyjęło uchwalę w sprawie wyboru członka komisji rewizyjnej – Moniki Niedośpiał. W związku z powyższym Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

Renata Łęgowska – Przewodniczący

Anna Bożeniec-Jałowicka – sekretarz

Monika Niedośpiał – członek.

Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków KSRM Jelenia Góra-Wałbrzych  przyjęło uchwalę w sprawie dofinansowania szkoleń organizowanych przez KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych dla członków Stowarzyszenia. Dofinansowanie ma wynosić od 30 do 50% ceny szkolenia.

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych 22.04.2017

Zgodnie z paragrafem 24 punkt 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 22 kwietnia 2017 roku o godzinie 11,00 Walne Zgromadzenie Członków Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych. Walne Zgromadzenie członków odbędzie się w saki konferencyjnej Hotelu Cieplice 58-560 Jelenia Góra – Cieplice ul. Cervii 11.

Z uwagi na rezygnację z pracy jednego z członków Komisji Rewizyjnej, a tym samym konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie regulaminu Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo- Wyborczego Zebrania Członków
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zebrania.
 7. Ustalenie liczebności składów Komisji Zebrania:
 • Komisji Wyborczej
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków

8. Wybór Komisji Zebrania:

 • Komisji Wyborczej
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków

9. Sprawozdania: za lata 2015 i 2016;

 • Zarządu
 • Komisji Etyki Zawodowej
 • Komisji Arbitrażowej
 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Statutowej
 1. Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań zarządu.
 4. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań komisji KSRM.
 5. Wybór uzupełniający członka Komisji Rewizyjnej;
  1. zgłaszanie kandydatur,
  2. wybór komisji skrutacyjnej,
  3. głosowanie.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

16. Wolne wnioski

17. Zakończenie obrad.

Po obradach wspólny obiad.

Podsumowanie aktualnych prac Zarządu

 1. Obecnie Zarząd pracuje nad organizacją jednodniowego szkolenia wewnętrznego, które planujemy na dzień 10 czerwca 2017. Planowana tematyka:
 • powtórzenie wykładu kolegi Waldka Gryczki ze szkolenia październikowego rozszerzone o komentarze i/lub dyskusję i odpowiedzi na pytania, czyli „O tym, jakie zasadzki czyhają na rzeczoznawcę majątkowego w metodzie porównania parami a przy okazji próba obalenia kilku mitów”,
 • prezentacja dużej, nietypowej i dość wymagającej wyceny, wykonanej wspólnie przez kol. Waldka Gryczkę i Mirka Trojana.

 

 1. W dniu 22 marca 2017 r., Zarząd Stowarzyszenia rozpoczął działania zmierzające do organizacji kolejnego (ósmego) Zlotu Integracyjnego Rzeczoznawców Majątkowych członków naszego Stowarzyszenia. Zlot odbędzie się w dniach 9-10 września 2017 r. (sobota, niedziela), w miejscowości Proboszczów k. Złotoryi. Celem pieszej wyprawy będzie wygasły wulkan Góra Ostrzyca o wysokości ok 500 m n.p.m., rezerwat przyrody i ciekawa historia tego miejsca. Szczegółowe informacje dotyczące godziny przyjazdu, zakwaterowania i szczegółów pobytu, podane zostaną w późniejszym terminie. Organizator i prelegent w czasie zlotu – kolega Mirek Trojan.

 

 1. Zarząd podjął decyzję o organizacji kolejnego szkolenia ogólnokrajowego, które zaplanowane zostało w dniach 19-21 październik 2017 r. i obejmie 22-24 godziny wykładowe. Szczegóły co do miejsca szkolenia, oraz programu i wykładowców zostaną podane w późniejszym terminie. W chwili obecnej trwa zbieranie informacji z różnych atrakcyjnych miejsc, w których szkolenie mogłoby się odbyć.

Zaproszenie na XII SZKOLENIE KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych „Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen” 20 – 22 października 2016 r.

Do pobrania lista uczesstników szkolenia (pdf) – lista-uczestnikow

W imieniu Zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych,

 mam przyjemność zaprosić na kolejne, XII szkolenie  kierowane do Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Temat szkolenia Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen
Miejsce szkolenia Pałac Brunów, Brunów 27, 59-600 Lwówek Śląski

(GPS N: 51O 07’ 55,5” E: 15O 35’ 14,5”)

Termin 20 – 22 października 2016 r.

Program szkolenia

20 października od godz. 1000  – zameldowanie uczestników w Pałacu Brunów, wydawanie materiałów.

 

Prelegent Tematyka Liczba godzin
20 października – czwartek
Paweł Drelich O tym, jak oszacować wartość dużej i „drogiej” nieruchomości, a w szczególności rynkową wartość różnorodnych nakładów poniesionych na tą nieruchomość – przykład z rynku wrocławskiego. 1100 – 1230

2

Katarzyna Puterko O tym, jak banalne na pierwszy rzut oka wyceny okazują się wcale nie takie banalne. 1245 – 1415

2

obiad 1415
Marta Górska

Zbigniew Niemczewski

O tym, jak oszacować wartość na kilku piętrach nieruchomości napotykając po drodze mnóstwo schodów – przykład z rynku warszawskiego. 1515 – 1645

2

Waldemar  Gryczka O tym, jakie zasadzki czyhają na rzeczoznawcę majątkowego w metodzie porównania parami a przy okazji próba obalenia kilku mitów. 1700 – 1830

2

uroczysta kolacja 2000
21 października – piątek
Grażyna Kasjan O tym, jak oszacować wartość nieruchomości metodą zysków i jak ustalić udział właściciela w dochodzie z nieruchomości. 900 – 1030

2

Radosław Gaca Zmierzyć mieszkanie? Opracować zaświadczenie o samodzielności lokalu? Przecież to proste.

A może nie?

1045 – 1215

2

Piotr Cegielski

 

Mirosław Chumek

 

Piotr Walczyk

 

moderator

Radosław Gaca

O tym, jak wycenić jedną i tą samą nieruchomość przy zastosowaniu trzech metod podejścia porównawczego, wystąpienie trzech znanych i uznanych rzeczoznawców majątkowych

·         metoda porównania parami

·         metoda korygowania ceny średniej

·         metoda analizy statystycznej rynku

Przedstawienie metodologii, procedur i wyników a później, najprawdopodobniej zacięta dyskusja.

 

od piątku godz. 1300

 

do soboty

10

obiad 1430
kolacja 1900
22 października – sobota
Piotr Cegielski

Mirosław Chumek

Piotr Walczyk

moderator

Radosław Gaca

kontynuacja wystąpienia z piątku 900 – 1200
zakończenie szkolenia, wydawanie zaświadczeń 1200
obiad 1300

Ponadto prezentacja „złota” ziemi lwóweckiej, czyli agatów, która zostanie połączona z pokazem cięcia i szlifowania kamieni.

Szkolenie obejmuje 22 godziny edukacyjne dla rzeczoznawców majątkowych.

Miejsce szkolenia:      Pałac Brunów, Brunów 27, 59-600 Lwówek Śląski (www.brunow.pl)

Noclegi w :                 Pałac Brunów, Brunów 27, 59-600 Lwówek Śląski (www.brunow.pl)

Zgłoszenia proszę przesyłać  w formie elektronicznej na adres e-mail    z tematem Szkolenie Brunów 2016

Formularz zgłoszenia KSRM BRUNOW 2016 (.pdf)

Formularz zgłoszenia KSRM BRUNOW 2016 (.doc)

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc hotelowych w Pałacu Brunów tym razem oferujemy noclegi w pokojach 2, 3, 4 osobowych (większe grupy niż 2- osobowe proszę o stosowną informację w zgłoszeniach).

W szczególnych przypadkach możliwe jest zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym (za dopłatą).

 

Koszt szkolenia obejmuje:

·         22 godziny edukacyjne wykładów i prelekcji

·         2 noclegi w pokojach (do wyboru pokoje 2, 3, 4 osobowe) – w szczególnych przypadkach możliwe jest zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym (za dopłatą)

·         posiłki od obiadu w dniu 20 października do obiadu w dniu 22 października

·         przerwy kawowe

·         uroczystą kolację w dniu 20 października

·         materiały szkoleniowe

i wynosi:

Przy wpłacie do 30 września 2016 r. (decyduje data wpływu środków na konto KSRM)

Z noclegami Bez noclegów, kolacji, śniadań oraz atrakcji fakultatywnych
Dla rzeczoznawców majątkowych stowarzyszonych w organizacjach zawodowych 800 zł 440 zł
Dla osób niestowarzyszonych 850 zł 490 zł

Przy wpłacie od 1 października 2016 r. (decyduje data wpływu środków na konto KSRM)

Z noclegami Bez noclegów, kolacji, śniadań oraz atrakcji fakultatywnych
Dla rzeczoznawców majątkowych stowarzyszonych w organizacjach zawodowych 850 zł 470 zł
Dla osób niestowarzyszonych 900 zł 520 zł
 • dopłata do pokoju jednoosobowego                                                                            –              200 zł
 • dopłata do osoby towarzyszącej (bez udziału w części edukacyjnej)                     –              600 zł

Wobec osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Zaproszenie na szkolenie METODY STATYSTYCZNE I MODELE EKONOMETRYCZNE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI – zakończone

 

W imieniu Zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych,  zapraszam na szkolenie  kierowane do Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Temat szkolenia METODY STATYSTYCZNE I MODELE EKONOMETRYCZNE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

(podstawy teoretyczne i warsztaty praktyczne)

Prowadzący Radosław Gaca
Miejsce szkolenia Hotel Jan, Wojcieszyce 231 (GPS N: 51O 52’ 51” E: 15O 38’ 1”)
Termin 22 – 23 kwietnia 2016 r.

 

do pobrania

Program szkolenia

Formularz zgłoszenia KSRM WOJCIESZYCE 2016 (pdf)

Formularz zgłoszenia KSRM WOJCIESZYCE 2016 (doc)

 

 Program szkolenia – dzień pierwszy – 22 kwietnia 2016 r.

Lp Temat Czas
1 Wprowadzenie  –  taksonomia,  metody  statystyczne  i  modele  ekonometryczne. 1,0 godz.
2 Zbiór danych o transakcjach jako podstawa analiz i wyceny. 1,0 godz.
3 Metody oceny zmienności cech jakościowych – przykłady, obliczenia. 1,5 godz.
4 Metoda regresji wielorakiej (wielokrotnej, wielowymiarowej) – przykłady obliczenia. 1,5 godz.
5 Metoda korygowania stanów cech do stanu „ceteris  paribus”  –  przykłady obliczenia. 1,0 godz.
6 Analiza  wpływu  cech  nieruchomości  na  różnicowanie  cen  przy  wykorzystaniu korelacji rang – przykłady, obliczenia. 1,0 godz.
7 Analiza zmian poziomu cen w czasie z wykorzystaniem metody korygowania stanów cech do stanu „ceteris paribus” – przykłady, obliczenia. 1,0 godz.
Razem 8,0 godz.

Liczba uczestników pierwszego dnia szkolenia (wykładowego) jest ograniczona jedynie pojemnością sali.

 

Program szkolenia – dzień drugi – 23 kwietnia 2016 r. zajęcia warsztatowe.

Lp Temat Czas
1 Zbiór danych o transakcjach jako podstawa wyceny i analiz. 1,0 godz.
2 Metody oceny zmienności cech jakościowych. 2,0 godz.
3 Analiza  wpływu  cech  nieruchomości  na  różnicowanie  cen  –  warsztaty,  przykłady obliczenia. 5,0 godz.
Razem 8,0 godz.

Liczba uczestników drugiego dnia szkolenia (warsztatowego) jest ograniczona do maksymalnie 40 osób.

 

 

Organizatorzy proponują uczestnictwo szkolenia w dwóch wariantach:

 

Wariant 1            – uczestnictwo tylko w szkoleniu teoretycznym (dzień 1)

Wariant 2            – uczestnictwo w całym szkoleniu (2 dni)

 

Nie ma możliwości uczestnictwa tylko w drugim (warsztatowym) dniu szkolenia.

 

Koszt szkolenia:

Tylko dzień pierwszy (zajęcia teoretyczne)                 – 250 zł

Oba dni (zajęcia teoretyczne oraz warsztatowe)         – 500 zł (w cenę wliczono koszt licencji pakietu Excel)

 

UWAGA – Koszt szkolenia nie obejmuje kosztów noclegu.

 

W  ramach  warsztatów  przeprowadzone  zostaną  ćwiczenia  przy  wykorzystaniu  autorskich pakietów Excel.

Do udziału w warsztatach niezbędne będzie posiadanie własnego komputera z programem Excel w wersji co najmniej 97.

Organizatorzy zapewnią zbiór nieruchomości podobnych wraz z opisem ich cech.

Materiały szkoleniowe obejmują treść wykładu, część pozycji uzupełniających (artykuły) oraz opis działania pakietu Excel.

Ponadto  każdy  z  uczestników  otrzyma  wersję  autorskiego  pakietu  Excel  wraz z imienną licencją (dotyczy wyłącznie osób uczestniczących w całym – dwudniowym szkoleniu.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać  w formie elektronicznej na adres e-mail 

 

Koszt szkolenia obejmuje:

 

 • 8 lub 16 godzin edukacyjnych wykładów i warsztatów (w zależności od wybranego wariantu szkolenia)
 • licencję na użytkowanie pakietu Excel (dotyczy wyłącznie osób uczestniczących w całym – dwudniowym szkoleniu)
 • 1 lub 2 obiady w dniach 22 i 23 kwietnia (w zależności od wybranego wariantu szkolenia)
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe

 

Organizator szkolenia zapewnia możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Jan (płatne przez uczestników szkolenia bezpośrednio w hotelu).

koszt noclegu                   – 145 zł/os.

kolacja  serwowana        –   55 zł/os.

Zaproszenie na XI SZKOLENIE KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych „Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen” 22 – 24 października 2015 r. – zakończone

Zarząd KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych ma przyjemność zaprosić na 

XI SZKOLENIE

„Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen”

Pałac Brunów 22 – 24 października 2015 r.

INFORMACJA

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszym szkoleniem z dniem 30 września b.r. lista uczestników szkolenia została zamknięta.

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą przesyłać zgłoszenia.

Zostaną wpisane na „listę rezerwową” z możliwością uczestnictwa

w szkoleniu po ewentualnej rezygnacji osób wpisanych na „listę główną”.

Podjęliśmy kroki mające na celu zarezerwowanie dodatkowych miejsc w Hotelu Madelaine w Lwówku Śląskim (http://hotel-madelaine.pl/) – co jednakże, dla uczestników szkolenia, będzie wiązało się z pewnymi niedogodnościami (konieczność przejazdu do i z hotelu- ok. 5 min. w jedną stronę). Co prawda zapewnimy bezpłatne przejazdy – ale jednak.

W związku z powyższym proszę zainteresowanych o przesyłanie zgłoszeń gdyż o miejscu zakwaterowania będzie decydowała kolejność ich napływania.

Szkolenie jest zaplanowane od 22 października (czwartek) godz. 11:00 do 24 października (sobota) godz. 13:00.

Miejsce szkolenia: Pałac Brunów, Brunów 27, 59-600 Lwówek Śląski (GPS N: 51O 07’ 55,5” E: 15O 35’ 14,5”)

 

W tegorocznym szkoleniu jako prelegenci udział wezmą dobrze wszystkim znani z naszych wcześniejszych szkoleń: Maja Bogdani, Piotr Cegielski, Katarzyna Puterko, Lech Tarnawski czy Piotr Walczyk, jednakże pojawią się również nowe osoby:

 • Agnieszka Biskup – Hop wraz z Wojciechem Hopem – adwokaci prowadzący własną Kancelarię Adwokacką zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, którzy przedstawią słuchaczom opinię profesjonalnych pełnomocników stron postępowania sądowego na temat naszych opracowań.
 • Radosław Gaca – rzeczoznawca majątkowy z Bydgoszczy, który przybliży nam matematyczną stronę szacowania nieruchomości.
 • Marta Górska oraz Zbigniew Niemczewski – wielokrotni uczestnicy naszych szkoleń tym razem w roli prelegentów, którzy (jak sądzę) krytycznie odniosą się do pracy rzeczoznawców majątkowych.
 • Joanna Grzesiak – rzeczoznawca majątkowy z Bydgoszczy, która przedstawi, jak sama pisze, próbę określenia wartości rynkowej nieruchomości rolnej wielkoobszarowej.
 • Grażyna Kasjan – koleżanka i rzeczoznawca majątkowy z Legnicy ustawicznie zajmująca się trudnymi wycenami w podejściu dochodowym, która przybliży problematykę ustalania wielkości stóp kapitalizacji i dyskonta.
 • Aneta   Żywicka – Hołownia – ze Szklarskiej Poręby (wielkie brawa za odwagę naszej młodej stażem koleżanki), która przedstawi analizę rynku nieruchomości turystycznych z terenu Szklarskiej Poręby.

W tym roku jako dodatkową atrakcję polecamy zwiedzenie jednego z najstarszych browarów na terenach Polski (Lwówek Śląski otrzymał prawa miejskie i przywilej warzenia piwa w 1209 r. od Henryka I Brodatego).

Do pobrania:

Program szkolenia (pdf)

Formularz zgłoszenia KSRM BRUNOW 2015 (pdf)

Formularz zgłoszenia KSRM BRUNOW 2015 (doc)

Lista uczestników szkolenia, stan na 05-10-2015 r. (pdf)

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1            22 października 2014 (czwartek)

11:00 – rozpoczęcie szkolenia

1 Lech Tarnawski Nietypowe przypadki na banalnym obszarze wyceny nieruchomości lokalowych.
2 Joanna Grzesiak Zagadki i wpadki na rynku nieruchomości rolnych – próba określenia wartości rynkowej nieruchomości rolnej wielkoobszarowej.
3 Maria Bogdani Wpływ obiektu zabytkowego na wartość otoczenia – i co by było, gdyby go nie było… . Na przykładzie spalonego drewnianego kościółka na Woli Justowskiej w Krakowie.
4 Radosław Gaca O metodach, które pozwalają spać spokojniej czyli jak mówią do nas liczby i dlaczego mogą być naszym najlepszym przyjacielem.

 

Dzień 2            23 października (piątek)

9:00 – rozpoczęcie szkolenia

5 Grażyna Kasjan O tym jak prawidłowo ustalić stopę kapitalizacji i dyskontową szacując nieruchomość w podejściu dochodowym .
6 Katarzyna Puterko Opłata planistyczna lub odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w przypadku nieruchomości zabudowanej – czy w ogóle możliwe do oszacowania?
7 Piotr Cegielski Funkcje użyteczności i krzywe obojętności w wycenie nieruchomości.
8 Marta
Zbigniew
Górska
Niemczewski
Wariacje na temat użytkowania wieczystego – kilka warszawskich kazusów.
9 adw. Agnieszka
adw. Wojciech
Biskup – Hop
Hop
Opinia o wartości nieruchomości w oczach profesjonalnych pełnomocników stron postępowania sądowego.

 

Dzień 3            24 października (sobota)

 

9:00 – rozpoczęcie szkolenia

10 Piotr Walczyk Źródła informacji i ich wykorzystanie w wycenie nieruchomości ze złożem.
11 Aneta Żywicka – Hołownia Krajowy rynek nieruchomości turystycznych – tłem dla przypadku Szklarskiej Poręby.

 

Szkolenie obejmuje 22 godziny edukacyjne dla rzeczoznawców majątkowych.

 

 

Koszt szkolenia obejmuje:

 • 22 godziny edukacyjne wykładów i prelekcji
 • 2 noclegi w pokojach 2 osobowych
 • posiłki od obiadu w dniu 22 października do obiadu w dniu 24 października
 • przerwy kawowe
 • uroczystą kolację w dniu 22 października
 • materiały szkoleniowe
 • zwiedzanie Browaru Lwóweckiego

 

i wynosi:

Przy wpłacie do 30 września 2015 r. (decyduje data wpływu środków na konto KSRM)

Z noclegami

Bez noclegów, kolacji, śniadań oraz atrakcji fakultatywnych

Dla rzeczoznawców majątkowych stowarzyszonych w organizacjach zawodowych

800 zł

440 zł

Dla osób niestowarzyszonych

850 zł

490 zł

 

Przy wpłacie od 1 października 2015 r. (decyduje data wpływu środków na konto KSRM)

Z noclegami

Bez noclegów, kolacji, śniadań oraz atrakcji fakultatywnych

Dla rzeczoznawców majątkowych stowarzyszonych w organizacjach zawodowych

850 zł

470 zł

Dla osób niestowarzyszonych

900 zł

520 zł

 

dopłata do pokoju jednoosobowego

130 zł

dopłata do osoby towarzyszącej (bez udziału w części edukacyjnej)

600 zł

w przypadku przyjazdu 21-10-2015 r. proszę o zamieszczenie stosownej informacji w zgłoszeniu w celu zapewnienia rezerwacji pokoju.

Koszt dodatkowego noclegu wynosi 110 zł (do rozliczenia bezpośrednio w recepcji Pałacu Brunów).

wobec osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi do kosztu szkolenia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

 

 

Sprawozdanie i galeria z V Integracyjnego Zlotu Rzeczoznawców Majątkowych – Szczeliniec 2014

Miejsce:  Góry Stołowe (Karłów,  Szczeliniec Wielki, Fort Karola), Masyw Śnieżnika ( Kletno Jaskinia Niedźwiedzia)

Czas:  13-14-09-2014 r.

 

O Szczelińcu Wielki  co stoisz w Karłowie

Ile liczysz „schodów”  ten tylko się dowie

Kto  zliczył.  Już piękność Twą  w całej  ozdobie

Poznali  rzeczoznawcy (tak mówią o sobie).

 

Poszli, weszli, zdobyli (sobota to była

Trochę może pochmurna , ale nie siąpiła)

I doszli do schroniska  przez Pabela trasy

By podziwiać widoki z „Wielkiego Tarasu”

A  widok choć „zamglony” – to sięgał Bałtyku.

Tam siedli  i zażyli „Soplicy” po łyku.

Dalej trasa zamknięta – myto płacić trzeba

By zstąpić do „Piekieł”  i wspiąć się do „Nieba”

By zasiąść wygodnie na  „Pradziada tronie”

Odwiedzić: „Wielbłąda”, „Koński  łeb” i „Słonie”.

Udać małpoluda , wcisnąć się w szczelinę

Słowem zwiedzić „czynnie” skalistą krainę.

 

Wieczorem grill zapłonął siedli , jedli, pili

Trochę pogadali trochę potańczyli

 

A potem niedziela – była pracowita

Rankiem w Forcie Karola wizyta odbyta

Potem busem do Kletna ( W Masywie Śnieżnika)

Gdzie mieści się grota niedawno odkryta

„Jaskinia Niedźwiedzia”  tak ją nazywają

Bo jeszcze tam do dziś niedźwiedzie biegają,

A także nietoperze i  lwy jaskiniowe.

A w środku cudeńka: „ zjawiska krasowe”

Stala:  gmity i tyty czasem nawet gnaty

Tkwią tam dumnie i rosną przez miliony laty.

 

Jeszcze obiad: pstrąg popłyną w piwie

I wrócili z wyprawy do domu szczęśliwie

Sprawozdawczyni: Grażyna Grzyb

Poniżej fotogaleria. Autorzy zdjęć: Maria Jaworska – Tarnawska, Lech Tarnawski, Krzysztof Kozłowski, Waldemar Gryczka.