Zaproszenie na szkolenie „Dostosowanie działalności rzeczoznawców majątkowych do RODO” 20.06.2018

Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra –Wałbrzych zaprasza na szkolenie które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. w Hotelu „Bella” z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 3, 58-560 Jelenia Góra – Cieplice

Tematyka szkolenia:
RODO – Dostosowanie działalności rzeczoznawców majątkowych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Szkolenie oraz warsztaty mają na celu kompleksowe przygotowanie osób wykonujących zawód rzeczoznawcy majątkowego do stosowania nowego prawa, które weszło w życie 25 maja 2018r.

Szkolenie poprowadzi: mgr Wojciech Chudziński

PROGRAM SZKOLENIA

Godz. 10.00 – 11.00

Wykład – 1 godz.

Sekcja nr 1: Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych.
a) Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego w oparciu o obecne przepisy,
b) krótkie przedstawienie najważniejszych zagadnień,
c) sytuacja rzeczoznawcy majątkowego jako administratora danych osobowych.

Sekcja nr 2: Reforma ochrony danych osobowych RODO/GDPR.
a) Wskazanie nowych obowiązków rzeczoznawców majątkowych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych,
b) rodzaje przetwarzanych danych osobowych w codziennej pracy rzeczoznawcy,
c) zabezpieczenie danych osobowych, ograniczenia dostępu do danych osobowych,
d) zbiorcze przedstawienie zmian.

11.00 – 11.15 przerwa kawowa – 15 min.

godz. 11.15 – 13.00

Wykład – 1 godz.
Sekcja nr 3: Warsztaty ochrony danych osobowych.

a) Każdemu z uczestników szkolenia zostanie udostępniona dokumentacja ochrony danych osobowych, na którą składają się m.in.

1. polityka ochrony danych osobowych,

2. instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danychosobowych,

3. klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych,4. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, 5. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,6. oraz inne dokumenty.

b) Uczestnicy wspólnie z prowadzącym krok po kroku zostaną zapoznani z powyższą dokumentacją,

c) uczestnicy szkolenia wspólnie z prowadzącym wprowadzą w udostępnionej dokumentacji własnoręcznie modyfikacje (dostosowując niektóre parametry bądź dopisując wymagane informacje, jaknp. wskazanie swojej siedziby, stosowanego oprogramowania antywirusowego oraz innych informacji),

13.00 – 13.15 przerwa kawowa – 15 min.

godz. 13:15 – 14:30
Wykład – 1 godz. 15 min.

Sekcja nr 4: Pytania i odpowiedzi
a) Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia,
b) przeprowadzenie krótkiej ankiety badania satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia.

14.30 – 15.00 – ciepły posiłek – 30 min.

Sekcja nr 5: Stałe monitorowanie przepisów prawa ochrony danych osobowych

Zgłoszenia i program szkolenia do pobrania:

Formularz-zgłoszenia-KSRM-RODO czerwiec 2018 WERSJA WORD

Formularz-zgłoszenia-KSRM-RODO czerwiec 2018 WERSJA PDF

program szkolenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń PFSRM

Koleżanki i Koledzy, Rzeczoznawcy Majątkowi,

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to wiążący akt prawny, który zacznie obowiązywać  od 25 maja 2018 roku. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe.

W związku z powyższym, aby móc przetwarzać   Państwa dane osobowe, prosimy wszystkich zainteresowanych, którzy odbyli szkolenia i chcą  by PFSRM zamieszczała na swojej stronie internetowej, informacje o ukończonych przez Was konkretnych szkoleniach PFSRM i by PFSRM mogła przekazywać te informacje dalej, w formie listy osób, które ukończyły wymienione szkolenia, do zainteresowanych instytucji, m.in. takich jak, Banki, Izby Skarbowe, Sądy Okręgowe, Stowarzyszenie Księgowych, o przesłanie do PFSRM wypełniony nowy formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych, według załączonego wzoru.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonego formularza :  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń PFSRM i odesłanie  do PFSRM w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2018r.

Marek Wiśniewski

Prezydent PFSRM

zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_uczestnik__w_szkole___pfsrm

Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych

Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych , działając na podstawie & 24 ust. 2 i 5  Statutu KSRZM , zwołuje na dzień :

19 maja 2018 roku / sobota / godz. 11,00

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze .

Zapraszamy i informujemy , iż Zebranie odbędzie się w Restauracji ” Chata za wsią ” w Mysłakowicach k.Karpacza , ul. Górska 1 .

W załączeniu : Proponowany porządek obrad .

Przewidujemy wspólny obiad oraz zakończenie obrad do godz. 17,00.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres poczty KSRZM   do 15 maja 2018 roku .

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Przyjęcie regulaminu Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo- Wyborczego Zebrania Członków
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania
 5. Wybór Komisji Mandatowej
 6. Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zebrania
 7. Ustalenie liczebności składów Komisji Zebrania:
 • Komisji Wyborczej
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Wybór Komisji Zebrania:
 • Komisji Wyborczej
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Sprawozdania:
 • Zarządu
 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Etyki Zawodowej
 • Komisji Arbitrażowej
 1. Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami
 3. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi
 6. Wybór Prezesa KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 7. Wybór członków Zarządu
  1. Zagaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 8. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 9. Wybór kandydatów do Komisji Arbitrażowej
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 10. Wybór kandydatów do Komisji Etyki Zawodowej
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Głosowanie
 11. Podjęcie uchwały w sprawieStatutu KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych
 12. Przedstawienie projektu Statutu
 13. Dyskusja nad projektem.
 14. Głosowanie.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 16. Wolne wnioski
 17. Wystąpienie Prezesa KSRzM.
 18. Zakończenie obrad.

Zarząd KSRzM Jelenia Góra – Wałbrzych .

Życzenia Świąteczne i zaproszenie na spotkanie noworoczne

Naszym Koleżankom i Kolegom 

Nastrojowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym 2018 Nowym Roku

 życzy

 Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych  

Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie zaprosić Koleżanki i Kolegów na Spotkanie Noworoczne z małym poczęstunkiem i lampką szampana, które planujemy na dzień 5 stycznia 2017 roku, we wczesnych godzinach popołudniowych w Jeleniej Górze.  Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 28 grudnia 2017 roku. W razie potrzeby deklarujemy zorganizowany dowóz busem z Wałbrzycha.

Harmonogram XIII szkolenia „Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen”

Harmonogram XIII szkolenia „Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen”

Do pobrania: Harmonogram_1

Doba hotelowa i zakwaterowanie od godziny 16:00 dnia 19-10-2017 r.

Godz. Prelegent Tematyka Liczba godzin
19-10-2017 – czwartek
10:30 – 11:00 Rejestracja i wydawanie materiałów
11:00 – 11:15 Wystąpienie przedstawiciela Osady Śnieżka
11:15 – 12:45 Piotr Walczyk Condohotele – czy zawartość równie atrakcyjna jako opakowanie? 2
12:45 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:30 Lech Tarnawski Urbanistyka dla rzeczoznawcy majątkowego. Wiedza tajemna czy elementarna? 2
14:30 – 15:15 Obiad
15:15 – 16:45 Katarzyna Puterko Podejście dochodowe – czy na pewno takie proste? 2
16:45 – 17:00 Przerwa
17:00 – 18:30 Maria Jaworska – Tarnawska Służebność gruntowa, służebność przesyłu – współczynnik korzystania, obniżenie wartości nieruchomości – przykłady z praktyki biegłego. 2
20:00 – 2:00 Kolacja bankietowa
20-10-2017 – piątek
9:00 – 10:30 Iwona Harbuz Problematyka wyceny prześwitu bramowego. 2
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:15 Waldemar Gryczka Wartość … ale jaka? Rozterek rzeczoznawcy majątkowego ciąg dalszy. 2
12:15 – 12:30 Przerwa
12:30 – 14:00 Adam Polanowski Odlotowy Wieżowiec, czyli rzecz o pewnej BARDZO dużej wspólnocie. 2
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 16:30 Wiesław Majcher Wycena maszyn i urządzeń oraz środków trwałych

– „nie święci garnki lepią”

2
16:30 – 16:45 Przerwa
16:45 – 18:15 Paweł Drelich Problemy i rozwiązania wyceny naprawdę dużej nieruchomości przemysłowej. 2
19:00 Obiadokolacja
21-10-2017 – sobota
9:00 – 10:30 Radosław Gaca Prezentacja możliwości korzystania z programów i serwisów mapowych. 2
10:30 – 13:30 Maja

Anna

Bogdani

Szostak

Co mam zrobić z tym bankiem, który mam na myśli? Prezentacja dwóch niezależnie wykonanych wycen jednej nieruchomości. 3
13:30 Zakończenie szkolenia i wydawanie świadectw
14:00 Obiad

 

Zaproszenie na szkolenie „Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen” 19 – 21 października 2017 r.

W imieniu Zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych,  mam przyjemność zaprosić na kolejne, XIII szkolenie  kierowane do Rzeczoznawców Majątkowych.

Temat szkolenia Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen
Miejsce szkolenia Osada Śnieżka, Łomnica ul. Spacerowa, 58-531 Mysłakowice

k. Jeleniej Góry

(GPS N: 50O 51’ 29” E: 15O 47’ 0,5”)

Termin 19-21 października 2017 r.

 

 

 

A w programie szkolenia co najmniej:  (kolejność alfabetyczna)

Prelegent Tematyka Liczba godzin
Maja Bogdani Co mam zrobić z tym bankiem, który mam na myśli? Prezentacja dwóch niezależnie wykonanych wycen jednej nieruchomości. 3
Paweł Drelich Problemy i rozwiązania wyceny naprawdę dużej nieruchomości przemysłowej. 2
Radosław Gaca Prezentacja możliwości korzystania z programów i serwisów mapowych. 2
Waldemar Gryczka Wartość … ale jaka? Rozterek rzeczoznawcy majątkowego ciąg dalszy. 2
Iwona Harbuz  Problematyka wyceny prześwitu bramowego. 2
Maria Jaworska – Tarnawska Służebność gruntowa, służebność przesyłu – współczynnik korzystania, obniżenie wartości nieruchomości – przykłady z praktyki biegłego. 2
Adam Polanowski Odlotowy Wieżowiec, czyli rzecz o pewnej BARDZO dużej wspólnocie. 2
Katarzyna Puterko Podejście dochodowe – czy na pewno takie proste? 2
Lech Tarnawski Urbanistyka dla rzeczoznawcy majątkowego. Wiedza tajemna czy elementarna? 2
Piotr Walczyk 2

 

 

Szkolenie obejmuje co najmniej 21 godzin edukacyjnych dla rzeczoznawców majątkowych.

 

Miejsce szkolenia:    Osada Śnieżka, Łomnica ul. Spacerowa, 58-531 Mysłakowice k. Jeleniej Góry

(GPS N: 50O 51’ 29” E: 15O 47’ 0,5”, http://osada-sniezka.pl/)

 

Noclegi w :                                  Osada Śnieżka, Łomnica ul. Spacerowa, 58-531 Mysłakowice k. Jeleniej Góry

(GPS N: 50O 51’ 29” E: 15O 47’ 0,5”, http://osada-sniezka.pl/)

 

 

 

Zgłoszenia proszę przesyłać  w formie elektronicznej na adres e-mail    

Pliki do pobrania:

plik .pdf Zaproszenie na szkolenie

plik .doc Formularz zgłoszenia KSRM Osada 2017

plik .pdf Formularz zgłoszenia KSRM Osada 2017

 

 

Koszt szkolenia obejmuje:

·         Co najmniej 21 godzin edukacyjnych wykładów i prelekcji

·         2 noclegi w pokojach (do wyboru pokoje 2, 3, 4 osobowe) – w szczególnych przypadkach możliwe jest zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym (za dopłatą)

·         posiłki od obiadu w dniu 19  października do obiadu w dniu 21 października

·         przerwy kawowe

·         kolację bankietową w dniu 19 października

·         materiały szkoleniowe

 

i wynosi:

Z noclegami Bez noclegów, kolacji, śniadań oraz atrakcji fakultatywnych
Dla rzeczoznawców majątkowych stowarzyszonych w organizacjach zawodowych 890 zł 490 zł
Dla osób niestowarzyszonych 980 zł 550 zł

 

 

 

 

 

 

dopłata do pokoju jednoosobowego –              200 zł

dopłata do osoby towarzyszącej (bez udziału w części edukacyjnej) –              600 zł

Wobec osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE w dniach 09 – 10 września 2017 r.

 

Tegoroczne spotkanie integracyjne obędzie się w Gospodarstwie Agroturystycznym „EDEN” w Sędziszowie, adres; 59-540 Świerzawa Sędziszów ulica Złotoryjska 2.

Plan spotkania;

 1. Przyjazd uczestników w dniu 09 września 2017 r. (sobota) o godzinie 12,00  ciepły posiłek  oraz na życzenie napoje, soki, kawa, herbata.
 2. Po posiłku wyjazd własnymi samochodami do Proboszczowa na górę Ostrzyca, która jest wygasłym wulkanem, a właściwie kominem wulkanu (nekiem wulkanicznym) z przed około 5 milionów lat. Na miejscu o Ostrzycy i burzliwej historii powojennej okolic opowie Mirek. Powrót do Gospodarstwa Agroturystycznego „EDEN” w Sędziszowie  ok. godz. 17,0 lub 18,0.
 3. Wieczorem w dniu 09 września 2017 r, kolacja przy ognisku ze śpiewem i tańcami.
 4. Rano w dniu 10 września 2017 r, ok. godziny 9,00 lub 10,0  śniadanie, po śniadaniu wyjście na górę „Wielisławka” połączone ze szkoleniem z wyceny lasów przeprowadzone przez kol. Franciszka Nanowskiego.
 5. Ok godz. 14-15 obiad, po obiedzie w dniu 10 września zakończenie spotkania.

Z uwagi na konieczność zarezerwowania wystarczającej ilości miejsc noclegowych prosimy o jak najszybszą wstępną deklarację  udziału na adres Prezesa Zarządu Waldka Gryczki – .

 

ZEBRANIE ZARZĄDU KSRM JELENIA GÓRA – WAŁBRZYCH

W dniu 22-04-2017 roku, odbyło się posiedzenie zarządu KSRM Jelenia Góra Wałbrzych.

W trakcie posiedzenia, Zarząd jednogłośnie przyjął do Stowarzyszenia z dniem 22 kwietnia 2017 roku, Kolegę Franciszka Jakuba Nanowskiego.