Zmiana nazwy standardów zawodowych

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w dniu 14.12.2021r. Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła uchwałę zgodnie z którą zbiór standardów zawodowych opracowanych przez PFSRM otrzymał nazwę „Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”, zastępując tym samym dotychczasową nazwę tj. „Powszechne Krajowe Zasady Wyceny”.

W związku z wprowadzoną zmianą,  w sporządzanych operatach szacunkowych nie należy używać nieobwiązującej już nazwy – Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Prosimy o stosowanie nowej, obowiązującej nazwy.

Z poważaniem

Monika Siofer

prezes zarządu KSRM Jelenia Góra

Jubileusz 30-lecia Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych

Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych 24 października 2021 obchodziło Jubileusz 30 – lecia swojej działalności.

Historia Stowarzyszenia sięga 1991 roku kiedy w środowisku biegłych do spraw wycen nieruchomości zrodziła się w inicjatywa utworzenia stowarzyszenia reprezentującego interesy tej grupy rzeczoznawców.
Dnia 9 października 1991 roku 16 osobowa grupa biegłych z listy Wojewody Jeleniogórskiego utworzyła grupę założycieli Stowarzyszenia Taksatorów Polskich.
Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze wpisał STP dnia 15 października 1991 r. do rejestru stowarzyszeń
Dziś KSRM Jelenia Góra-Wałbrzych liczy 52 członków w tym 4 honorowych.

Obchody Jubileuszu miały miejsce w Dworze Korona Karkonoszy położonym przy ulicy Liczyrzepy nr 20 w Sosnówce koło Karpacza, na które zaproszeni zostali: Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, oraz honorowi członkowie naszego stowarzyszenia. Udział w uroczystościach wzięli również członkowie Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych  .

Podczas uroczystości jubileuszowych Monika Siofer Prezesa Stowarzyszenia przywitała przybyłych Gości i podziękowała za przybycie.
W ramach wystąpienia inauguracyjnego Monika Siofer podziękowała wszystkim prezesom za trzydziestoletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia, i tym samym poprosiła o krótkie prelekcje przypominające minione dzieje i stanowiące kronikę naszego Stowarzyszenia. Pierwszym prezesem i zarazem prelegentem, od „którego wszystko się zaczęło” był Kolega Lech Tarnawski, który nie tylko przypomniał historycznie początki powstania Stowarzyszenia przenosząc nas w przeszłość:

W 1991 roku zrodziła się w środowisku biegłych do spraw wycen nieruchomości inicjatywa utworzenia stowarzyszenia reprezentującego interesy tej grupy rzeczoznawców.

Dnia 9 października 1991 roku 16osobowa  grupa biegłych z listy Wojewody Jeleniogórskiego utworzyła grupę założycieli Stowarzyszenia Taksatorów Polskich. Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze wpisał STP dnia 15 października 1991 r. do rejestru stowarzyszeń. 7 grudnia 1991 r. przeprowadzono Walne Zgromadzenie STP na którym wybrano zarząd pracujący pod kierunkiem Lecha Tarnawskiego.
Podjęte starania o udział STP w nurcie wydarzeń ogólnokrajowych związanych z gospodarką nieruchomościami zaowocowały przyjęciem Stowarzyszenia z dniem 1 czerwca 1994 r. do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

30 czerwca 1995 podjęto uchwałę o zmiana nazwy na Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
Sudeckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu powstało z inicjatywy 17 osobowej grupy Rzeczoznawców Majątkowych z terenu dawnego województwa wałbrzyskiego.

04 kwietnia 1998 r. odbył się I Walny Zjazd Członków, na którym między innymi podjęto uchwałę o przystąpieniu do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W roku 1999 Stowarzyszenie liczyło 20 osób. Pierwszym Prezesem Zarządu był Grzegorz Grudziński.

W dniu 20 maja 2006 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym nastąpiła realizacja Porozumienia pomiędzy zarządami Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze i Sudeckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu w likwidacji. Uchwalono zmiany w statucie. Stowarzyszenie otrzymało nową nazwę : Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych z/s w Jeleniej Górze. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.
Działalność kolejnych zarządów stowarzyszenia koncentrowała się na organizowaniu szkoleń i warsztatów zawodowych o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.

Kolega Lech Tarnawski współuczestniczył w przygotowaniu niezwykle bogatego materiału zdjęciowego, który został zaprezentowany podczas wystąpienia. Materiał stanowiący zarówno dokumenty źródłowe powstania  stowarzyszenia jak i dokumentacja fotograficzna, odbywających się corocznie spotkań integracyjnych, walnych zebrań a także ogólnopolskich szkoleń i mistrzostw narciarskich został skompensowany i wręczony wszystkim uczestnikom naszych uroczystości na pamiątkowych pendrivach.

Na zakończenie części oficjalnej zaproszeni  goście złożyli członkom naszego Stowarzyszenia życzenia i gratulacje.

W uroczystości wzięli również udział Wiceprezydenci Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Pan Wiesław Majcher oraz  Pan Tomasz Luterek.  Wiceprezydenci  w  imieniu  Federacji  złożyli serdeczne  gratulacje  i  podziękowania za wieloletni wysiłek utrzymania wysokiego poziomu  wiedzy specjalistycznej prezentowanej na corocznie organizowanych ogólnopolskich szkoleniach. Na koniec swojego wystąpienia  Wiceprezydent Wiesław Majcher wręczył Pani Prezes pamiątkową statuetkę.

Na  uroczystości  obecny  był  również  Prezes  Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych,  który podkreślił  wieloletnią  współpracę i życzył dalszych sukcesów.

Uroczystość,  która  przebiegała  w  niezwykle  ciepłej  i sympatycznej  atmosferze,  uświetnił    koncert na organach elektrycznych.

Prezes stowarzyszenia Monika Siofer w imieniu własnym oraz współpracowników złożyła życzenia wszystkim przybyłym oraz podziękowania  Założycielom Stowarzyszenia i tym wszystkim, którzy w ciągu trzech dziesięcioleci angażowali się w jego działalność, jak również tym, którzy taką działalność podejmą, składam z głębi serca płynące życzenia – osiągnięcia wymarzonych sukcesów, a na co dzień, dużo zwykłej ludzkiej życzliwości

 

Monika Siofer

 

Obchody jubileuszu 30-lecia KSRM Jelenia Góra-Wałbrzych

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

z ogromną przyjemnością mam zaszczyt zaprosić Was do udziału w obchodach jubileuszu 30-lecia istnienia Naszego Stowarzyszenia, które odbędą się w dniach 24-25 października br. w Dworze Korona Karkonoszy położonym przy ulicy Liczyrzepy nr 20 w Sosnówce koło Karpacza (https://www.koronakarkonoszy.pl/Kontakt/).

Rozpoczęcie uroczystości zaplanowane jest 24 października na godzinę 16-(zakwaterowanie gości w pokojach), uroczystości jubileuszowe rozpoczną się od godziny 17:30 i zaplanowane są do godziny 1:00. W dniu 25 października rozpoczniemy dzień śniadaniem od godziny 9:00, a następnie udamy się na szkolenie, którego prelegentem będzie kolega Krzysztof Kozłowski-przewodniczący Komisji Opiniującej.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w obchodach jubileuszu w terminie do 18 października.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt.

Pozdrawiam serdecznie.

prezes KSRM Jelenia Góra-Wałbrzych

Monika Siofer

Zaproszenie na XII Wrześniowy Zlot Integracyjny KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych

Data: 10-11 września 2021r. (piątek – sobota)
Miejsce: Pieszyce Lasocin 1 – Agroturystyka „Cicha Woda” (Góry Sowie)

Udział członków stowarzyszenia jest bezpłatny, pod warunkiem niezalegania z opłatą składek członkowskich do Stowarzyszenia.

Koszt osób (towarzyszących) spoza Stowarzyszenia wynosi około 300-350zł.

W ramach spotkania odbędzie się szkolenie warsztatowe

– wykorzystanie geoportali mobilnych do zlokalizowania nieruchomości

– jak prawidłowo wykonać wizję lokalną, na co należy zwrócić szczególną uwagę

– jak dobrać nieruchomości podobne ( tu w zależności jaki obiekt wybierzemy do wyceny w ramach szkolenia), a to też będzie zależne od pogody.

Główny prowadzący Jacek Pielich, współprowadzący Grażyna Grzyb i Dorota Sierzputowska

Szczegółowa tematyka będzie podana w późniejszym czasie
Z uwagi na konieczność rezerwacji miejsc noclegowych proszę o szybką deklarację przyjazdu.

Walne Zgromadzenie KSRM 19.06.2021

Dzień dobry!!!

Informuję, iż tegoroczne Walne Zgromadzenie członków naszego stowarzyszenia odbędzie się 19 czerwca 2021r w Gościńcu i Restauracji Nowa Prowincja Chrośnica 41, 58-508 Chrośnica(https://nowaprowincja.eu/kontakt/), i potrwa od godziny 10:00, do obiadu (14:00).

W imieniu zarządu KSRM serdecznie zapraszam wszystkich Członków naszego stowarzyszenia na wspólne obradowanie, miłe spędzenie czasu we wspólnym gronie, a także spożycie smacznego obiadu!

Uprzejmie proszę o potwierdzenie przybycia na WZ w terminie do 17 czerwca 2021r.

Dziękuję i pozdrawiam

Monika Siofer

Pożegnanie ŚP Jerzego Schonborn

Głęboko zasmuceni żegnamy

ŚP
Jerzego Schonborn
rzeczoznawcę majątkowego i biegłego sądowego
członka – Karkonoskiego  Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra-Wałbrzych,

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Zarząd i członkowie KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych

Zaproszenie na szkolenie „Wykorzystanie Geoportal w codziennej pracy Rzeczoznawcy Majątkowego” 07.12.2020 r.

 Zaproszenie na szkolenie

„Wykorzystanie Geoportal w codziennej pracy Rzeczoznawcy Majątkowego”

 

Szkolenie w trybie online – w dniu 7 grudnia 2020r. w godzinach 15:00 -20:00.

 

PRELEGENT TEMATYKA LICZBA godzin/punktów
Grażyna Grzyb upr. 4370

 

IMPA – wyszukiwanie Geoportali gminnych i powiatowych 6h/3pkt
SIP (e-mapa) – omówienie warstw tematycznych:

zagospodarowanie przestrzenne

ewidencja gruntów i budynków

Bank danych o lasach

Warstwa geologiczna

Pozwolenia na budowę

Ćwiczenia praktyczne

 

Typy Geoportal powiatowych na przykładzie powiatów kamiennogórskiego,  jaworskiego, świdnickiego (EWID) :

Ćwiczenia praktyczne

 

Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – . Korespondencję proszę tytułować: SZKOLENIE GEOPORTAL

 

formularz zgłoszenia2

Zaproszenie na szkolenie „Praktyczne wykorzystanie programu WALOR do analizy rynku nieruchomości” 10.11.2020 r.

 Zaproszenie na szkolenie

„Praktyczne wykorzystanie programu WALOR do analizy rynku nieruchomości”

 

Szkolenie w trybie online – w dniu 10 listopada 2020r. w godzinach 15:00 -20:00.

 

PRELEGENT TEMATYKA LICZBA godzin/punktów
Grażyna Grzyb upr. 4370

 

Praktyczne wykorzystanie programu WALOR do analizy rynku i wycen nieruchomości 6h/3pkt

 

Szkolenie nieodpłatne dla członków KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych

Dla pozostałych członków bazy WALOR grupy Karkonoskiej – oplata 20 zł

 

Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ">

formularz zgłoszenia