W dniu 22 kwietnia 2017 roku o godzinie 11,00, w sali konferencyjnej Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze,  odbyło się Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków KSRM Jelenia Góra-Wałbrzych. Prezes Stowarzyszenia Waldemar Gryczka otworzył zebranie. Obecnych na zebraniu członków KSRM było zgodnie z listą obecności 27 + jedna osoba przekazała pełnomocnictwo do glosowania. Ponieważ wszystkich członków Stowarzyszenia jest 57, wymagana liczba w pierwszym terminie zebrania wynosiła – 29 członków Stowarzyszenia.  Z uwagi na brak kworum Prezes Stowarzyszenia zamknął zebranie w pierwszym terminie, a następnie zwołał zebranie w drugim terminie w tym samym miejscu na dzień 22-04-2017r na godz. 11:30.

W trakcie obrad, Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków KSRM Jelenia Góra-Wałbrzych  przyjęło uchwalę w sprawie wyboru członka komisji rewizyjnej – Moniki Niedośpiał. W związku z powyższym Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

Renata Łęgowska – Przewodniczący

Anna Bożeniec-Jałowicka – sekretarz

Monika Niedośpiał – członek.

Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków KSRM Jelenia Góra-Wałbrzych  przyjęło uchwalę w sprawie dofinansowania szkoleń organizowanych przez KSRM Jelenia Góra – Wałbrzych dla członków Stowarzyszenia. Dofinansowanie ma wynosić od 30 do 50% ceny szkolenia.