Walne Zgromadzenie Członków Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych 22.04.2017

Zgodnie z paragrafem 24 punkt 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 22 kwietnia 2017 roku o godzinie 11,00 Walne Zgromadzenie Członków Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych. Walne Zgromadzenie członków odbędzie się w saki konferencyjnej Hotelu Cieplice 58-560 Jelenia Góra – Cieplice ul. Cervii 11.

Z uwagi na rezygnację z pracy jednego z członków Komisji Rewizyjnej, a tym samym konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie regulaminu Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo- Wyborczego Zebrania Członków
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zebrania.
 7. Ustalenie liczebności składów Komisji Zebrania:
 • Komisji Wyborczej
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków

8. Wybór Komisji Zebrania:

 • Komisji Wyborczej
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Komisji Uchwał i Wniosków

9. Sprawozdania: za lata 2015 i 2016;

 • Zarządu
 • Komisji Etyki Zawodowej
 • Komisji Arbitrażowej
 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Statutowej
 1. Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań zarządu.
 4. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań komisji KSRM.
 5. Wybór uzupełniający członka Komisji Rewizyjnej;
  1. zgłaszanie kandydatur,
  2. wybór komisji skrutacyjnej,
  3. głosowanie.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

16. Wolne wnioski

17. Zakończenie obrad.

Po obradach wspólny obiad.