Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych

W dniu 09 maja 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych z/s w Jeleniej Górze.
W zebraniu uczestniczyło 28 osób, przy ilości 61 członków stowarzyszenia.
Wolą zebranych został wybrany nowy Prezes – Waldemar Gryczka.
W skład nowego zarządu weszły następujące osoby:
Maria Jaworska – Wiceprezes,
Elżbieta Dziubek -Sikora – Wiceprezes,
Maria Osękowska – Skarbnik,
Jerzy Karpiński.

Komisja Rewizyjna została powołana w składzie:
Witold Puzio – Przewodniczący,
Renata Łęgowska – sekretarz,
Eugeniusz Jelenkowski – członek Komisji.

Komisja Etyki Zawodowej w składzie:
Anna Bożeniec – Jełowicka Przewodnicząca,
Irena Ciepła – sekretarz,
Bogdan Mejer – członek Komisji.

Komisja Arbitrażowa została wybrana w składzie:
Lech Tarnawski – Przewodniczący
Grzegorz Grudziński, Andrzej Jędrasik, Henryk Krupiński, Alicja Wilczewska i Waldemar Bruno Kotoński.

Prezes ustępującego Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatnie trzy lata działalności. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.
Zostały przedstawione również sprawozdania z działalności Komisji Etyki Zawodowej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Arbitrażowej.
Przedstawiono projekt regulaminu Komisji Arbitrażowej i po uwzględnieniu wniesionych poprawek został on uchwalony.
Przedstawiono projekt regulaminu Komisji Etyki Zawodowej. Z uwagi na mnogość wnoszonych uwag do projektu nie został on uchwalony, nowo wybrana Komisja Etyki Zawodowej została zobowiązana do przygotowania nowego projektu uwzględniającego dotychczasowe uwagi i poddania go konsultacji środowiskowej przed przedstawieniem go na następnym Walnym Zebraniu.

Przygotowała – Maria Jaworska Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZA OKRES OD 21.05.2006 DO 06.05.2009

Fotoreportaż ze szkolenia „WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI WG KSWP NR 1 WARTOŚĆ RYNKOWA I WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA – PRZYKŁADY WYCEN”

Fotoreportaż ze szkolenia „WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI WG KSWP NR 1 WARTOŚĆ RYNKOWA I WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA – PRZYKŁADY WYCEN” które odbyło się w ośrodku ‚Olimp’ – Szklarska Poręba 13-15 listopada 2008 r.
AUTOR: Lech Tarnawski

Fotoreportaż ze szkolenia PDF

Fotoreportaż ze szkolenia DOC